Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Մովսէս Գարագաշեան
 • Մունիր Ճէհա
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Լուսին Քէլեան
 • Յասմիկ Չափարեան
Go to top