1960-ական Թուականներու Ուսուցչակազմներու Անուանացանկներ

Տնօրէն՝ Պրն. Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Մովսէս Այնթապեան
 • Պետրոս Շէմէսեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Յակոբ Փանոսեան
 • Մունիր Ագտի
 • Մարք Աբրահամեան
 • Յակոբ Մախուլեան
 • Լուսին Հովսեփեան

Տնօրէն՝ Պրն. Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Մովսէս Այնթապեան
 • Յակոբ Մախուլեան
 • Մարի Աբրահամեան
 • Պետրոս Շէմէսեան
 • Մինաս Փափազեան
 • Պօղոս Սնապեան
 • Ժիրայր Թոզլիքեան

Տնօրէն՝ Պրն. Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Մարք Աբրահամեան
 • Յակոբ Մախուլեան
 • Պետրոս Շէմէսեան
 • Մովսէս Այնթապեան
 • Մինաս Փափազեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Պօղոս Ղուկասեան

Տնօրէն՝ Պրն. Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Մովսէս Այնթապեան
 • Յակոբ Մախուլեան
 • Մարի Աբրահամեան
 • Պետրոս Շէմէսեան
 • Մինաս Փափազեան
 • Պօղոս Սնապեան
 • Ժիրայր Թոզլիքեան

Տնօրէն՝ Պրն. Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Յակոբ Մախուլեան
 • Պետրոս Շէմէսեան
 • Մովսէս Այնթապեան
 • Մինաս Փափազեան
 • Սարգիս Խուրշիտեան
 • Յակոբ Յակոբեան
 • Մարք Աբրահամեան

Տնօրէն՝ Սարգիս Զէյթլեան

 • Յովհաննէս Գարագաշեան
 • Պետրոս Շէմմէսեան
 • Մովսէս Այնթապեան
 • Հայկազուն Թրթռեան
 • Լուսին Աբրահամեան
 • Յակոբ Մախուլեան
 • Ֆաուզի Խայաթ
 • Տրաամ Տաապուլ
Go to top