2000-ական Թուականներու Շրջանաւարտներ

 1. Սեւան Պալապանեան

 2. Դալար Քաղքէճեան

 3. Տիանա Գասամանեան

 4. Յովիկ Քէնտիրճեան

 5. Կարէն Քէօհիւլեան

 6. Ազատիկ Մալքճեան

 1. Յովհաննէս Շիրազ Քէնտիրճեան

 2. Ցոլեր Քէնտիրճեան

 3. Ռաքել Քէնստիրճեան

 4. Սեւակ Քէնտիրճեան

 5. Սանան Թովմասեան

 6. Դալար Թասլաքեան

 7. Գեղարդ Խօշեան

 8. Լիլիթ Տէր Գալուստեան

 9. Լալէ Հաւաթեան

 10. Մարալ Շաննաքեան

 1. Թալին Սագարեան

 2. Թամար Քիւսպէկեան

 3. Սօսէ Թաշճեան

 1. Արազ Պուչաքճեան

 2. Ճոսլին Սագարեան

 3. Տաթեւ  Տուտագլեան

 4. Ծաղիկ Սթամպուլեան

 5. Ծովիկ Սըգայեան

 6. Սիմա Չախչախեան

 7. Վրէժ Հաճեան

 8. Գալէ Տէր Գալուստեան

 1. Նարէ Պուրսալեան

 2. Գառնի Տէր Գալուստեան

 3. Քրիստին Տիլապազեան

 4. Վահագն Տուտագլեան

 5. Դրօ Տումանեան

 6. Արփի Գազանճեան

 7. Սարին Գէորգեան

 8. Արցախ-Համօ Խօշեան

 9. Քարլա Մկրտիչեան

 10. Գետակ Մեթլեան

 11. Դալար Փալազեան

 12. Պօղոս Սարգիսեան

 13. Նարէ Սթամպուլեան

 14. Արին Թասլաքեան

 1. Անժելա Սըգայեան

 2. Ժան Ինճէեան

 3. Մարալ Գասամանեան

 4. Նանոր Սթամպուլեան

 5. Հերա Մաճառեան

 1. Լորիս Տումանեան

 2. Նարէ Հաւաթեան

 3. Շանթ Ճամպազեան

 4. Անտրէ Քէնտիրճեան

 5. Սեւան Քէշիշեան

 6. Նարինէ Խօզեան

 7. Կասիա Քիւսպէկեան

 8. Շողեր Փալազեան

 9. Դալար Փալազեան

 10. Մովսէս Սթամպուլեան

 11. Նարէ Սթամպուլեան

 12. Սանան Թաշճեան

 13. Միսաք Թասլաքեան

 14. Նանոր Թասլաքեան

 1. Արաքս Ադամեան

 2. Արաքս Տանըղեան

 3. Անի Խամիսեան

 4. Փաթիլ Հաճեան

 5. Թամար Քէօհիւլեան

 6. Ծովակ Քիւսպէկեան

 7. Սարօ Քէնտիրճեան

 8. Սեւան Պօյաճեան

 9. Դալար Քէրմէնեան

 10. Լուսին Տէր Գալուստեան

 11. Մարիա Սագարեան

 12. Նարեկ Քիւսպէկեան

 13. Մովսէս Քէօշէեան

 14. Վարդենի Կիրակոսեան

 1. Արմիկ Տիւքէնճեան

 2. Ալին Հագիսեան

 3. Ցոլեր Սթամպուլեան

 4. Զուարթ Քէշիշեան

 5. Շողեր Թասլաքեան

 6. Լոռի Գասամանեան

 7. Լոռի Գէորգեան

 8. Հեղնար Բէնէնեան

 9. Հայկազուն Գէորգեան

Go to top