Շրջանաւարտներ

 1. Անժելա Սըգայեան

 2. Ժան Ինճէեան

 3. Մարալ Գասամանեան

 4. Նանոր Սթամպուլեան

 5. Հերա Մաճառեան

 1. Ցոլակ Հերկելեան

 2. Պետիկ Փանոսեան

 3. Արաքս Յովսէփեան

 4. Զարուկ Աղազարեան

 5. Թամար Մարգարեան

 6. Հերա Հաճեան

 7. Սաուսան Ագտի

 1. Արաքս Ադամեան

 2. Արաքս Տանըղեան

 3. Անի Խամիսեան

 4. Փաթիլ Հաճեան

 5. Թամար Քէօհիւլեան

 6. Ծովակ Քիւսպէկեան

 7. Սարօ Քէնտիրճեան

 8. Սեւան Պօյաճեան

 9. Դալար Քէրմէնեան

 10. Լուսին Տէր Գալուստեան

 11. Մարիա Սագարեան

 12. Նարեկ Քիւսպէկեան

 13. Մովսէս Քէօշէեան

 14. Վարդենի Կիրակոսեան

 1. Պետրոս Անտոնեան

 2. Թալին Պագալեան

 3. Րաֆֆի Պաթմանեան

 4. Սեւակ Խօշեան

 5. Վիգի Չախչախեան

 6. Կարպիս Քէնտիրճեան

 7. Նայիրի Աբրումեան

 8. Հայրապետ Սըգայեան

 9. Արմիկ Քէսապլեան

 10. Սօսի Գարօղլանեան

 11. Մանիշակ Անտոնեան

 1. Անդրանիկ Տուզմանեան

 2. Պետիկ Տուտագլեան

 3. Սիւզի Գարօղլանեան

 4. Սեւան Գարօղլանեան

 5. Շողիկ Ճամպազեան

 6. Վիգի Անտէքեան

 7. Գարուն Պօյաճեան

 8. Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան

 9. Լիզա Սըգայեան

 10. Լիզա Քեսապլեան

 11. Մարօ Անուշահոտեան

 12. Մայտա Չէքիճեան

 13. Հրակ Թասլաքեան

 14. Հեղնար Հերկելեան

 1. Անի Մաճառեան

 2. Դրօ Թասլաքեան

 3. Սալբի Քիլէճեան

 4. Սիլվա Էքիզեան

 5. Թամար Հերկելեան

 6. Վիքի Հերկելեան

 7. Լարա Փալթաճեան

 8. Րապիի Ագտի

 9. Յակոբ Չափարեան

 1. Արէն Մելիքտանէղեան

 2. Ազատուհի Սըգայեան

 3. Սալբի Գույումճեան

 4. Շողիկ Չիլինկիրեան

 5. Մարիա Ադամեան

 6. Մաքրուհի Գապաղեան

 7. Հուրի Ինճէեան

 1. Ռիթա Ղուկասեան

 2. Ցոլեր Շխրտմեան

 3. Մանիշակ Սըգայեան

 4. Նայիրի Չիլինկիրեան

 5. Նայիրի Փանոսեան

 6. Հերա Ադամեան

 7. Վարդուհի Փալթաճեան

 1. Ադանաս Գասամանեան

 2. Ազատուհի Թասլաքեան

 3. Անի Աշգարեան

 4. Թալին Ճըղըլեան

 5. Շողիկ Միքայէլեան

 6. Սաֆա Այուպ

 7. Սօսէ Հերկելեան

 8. Սօսի Պօյաճեան

 9. Գարօլին Քէօհիւլեան

 10. Գետակ Փալթաճեան

 11. Լոռի Ճամպազեան

 12. Մանիշակ Տուզմանեան

 13. Միրէլլա Փալազեան

 14. Նուպար Գէորգեան

 15. Եսթեր Սըգայեան

 1. Էմմա Ճըղըլեան

 2. Փերուզ Թասլաքեան

 3. Տիգրանուհի Քիւսպէկեան

 4. Սարգիս Շըխըրտըմեան

 5. Սեւակ Շըխըրտըմեան

 6. Սեւակ Բուչիկեան

 7. Կարօ փիլաւճեան

Go to top