Շրջանաւարտներ

 1. Սեւան Պալապանեան

 2. Դալար Քաղքէճեան

 3. Տիանա Գասամանեան

 4. Յովիկ Քէնտիրճեան

 5. Կարէն Քէօհիւլեան

 6. Ազատիկ Մալքճեան

 1. Նարէ Պուրսալեան

 2. Գառնի Տէր Գալուստեան

 3. Քրիստին Տիլապազեան

 4. Վահագն Տուտագլեան

 5. Դրօ Տումանեան

 6. Արփի Գազանճեան

 7. Սարին Գէորգեան

 8. Արցախ-Համօ Խօշեան

 9. Քարլա Մկրտիչեան

 10. Գետակ Մեթլեան

 11. Դալար Փալազեան

 12. Պօղոս Սարգիսեան

 13. Նարէ Սթամպուլեան

 14. Արին Թասլաքեան

 1. Թալին Սագարեան

 2. Թամար Քիւսպէկեան

 3. Սօսէ Թաշճեան

 1. Լորիս Տումանեան

 2. Նարէ Հաւաթեան

 3. Շանթ Ճամպազեան

 4. Անտրէ Քէնտիրճեան

 5. Սեւան Քէշիշեան

 6. Նարինէ Խօզեան

 7. Կասիա Քիւսպէկեան

 8. Շողեր Փալազեան

 9. Դալար Փալազեան

 10. Մովսէս Սթամպուլեան

 11. Նարէ Սթամպուլեան

 12. Սանան Թաշճեան

 13. Միսաք Թասլաքեան

 14. Նանոր Թասլաքեան

 1. Պօղոս Տէր Ատուրեան

 2. Ցողիկ Հաւաթեան

 3. Ցողիկ Թաշճեան

 4. Ժագ Չափարեան

 5. Սիլվա Գէորգեան

 6. Սօսի Մանճեան

 7. Կիրակոս Սարգիսեան

 8. Նորա Չափարեան

 9. Յակոբ Այնթապեան

 10. Հրակ Սթամպուլեան

 11. Վարդուհի Այնթապեան

 1. Արմիկ Տիւքէնճեան

 2. Ալին Հագիսեան

 3. Ցոլեր Սթամպուլեան

 4. Զուարթ Քէշիշեան

 5. Շողեր Թասլաքեան

 6. Լոռի Գասամանեան

 7. Լոռի Գէորգեան

 8. Հեղնար Բէնէնեան

 9. Հայկազուն Գէորգեան

 1. Արփա Այնթապեան

 2. Սելա Պաթուզեան

 3. Գէորգ Չէքիճեան

 4. Հրակ Հանտեան

 5. Վիգի Քէնտիրճեան

 6. Արմիկ Քէշիշեան

 7. Մեղրի Քէշիշեան

 8. Ցոլեր Գէորգեան

 9. Նանոր Թասլաքեան

 10. Արփա Սեւան Թաշճեան

 11. Ժագ Չէքիճեան

 1. Յովհաննէս Շիրազ Քէնտիրճեան

 2. Ցոլեր Քէնտիրճեան

 3. Ռաքել Քէնստիրճեան

 4. Սեւակ Քէնտիրճեան

 5. Սանան Թովմասեան

 6. Դալար Թասլաքեան

 7. Գեղարդ Խօշեան

 8. Լիլիթ Տէր Գալուստեան

 9. Լալէ Հաւաթեան

 10. Մարալ Շաննաքեան

 1. Վաչէ Տաղըլեան

 2. Իսկուկ Տումանեան

 3. Մարի-Ճոյս Գարակէօզեան

 4. Մարիա Փալազեան

 5. Փօլին Սագարեան

 6. Ալին Շաննաքեան

 7. Րաֆֆի Թասլաքեան

 8. Սարին Թօփալեան

 1. Արազ Պուչաքճեան

 2. Ճոսլին Սագարեան

 3. Տաթեւ  Տուտագլեան

 4. Ծաղիկ Սթամպուլեան

 5. Ծովիկ Սըգայեան

 6. Սիմա Չախչախեան

 7. Վրէժ Հաճեան

 8. Գալէ Տէր Գալուստեան

Go to top