1. Պօղոս Տէր Ատուրեան

  2. Ցողիկ Հաւաթեան

  3. Ցողիկ Թաշճեան

  4. Ժագ Չափարեան

  5. Սիլվա Գէորգեան

  6. Սօսի Մանճեան

  7. Կիրակոս Սարգիսեան

  8. Նորա Չափարեան

  9. Յակոբ Այնթապեան

  10. Հրակ Սթամպուլեան

  11. Վարդուհի Այնթապեան

Go to top