1. Արփա Այնթապեան

  2. Սելա Պաթուզեան

  3. Գէորգ Չէքիճեան

  4. Հրակ Հանտեան

  5. Վիգի Քէնտիրճեան

  6. Արմիկ Քէշիշեան

  7. Մեղրի Քէշիշեան

  8. Ցոլեր Գէորգեան

  9. Նանոր Թասլաքեան

  10. Արփա Սեւան Թաշճեան

  11. Ժագ Չէքիճեան

Go to top