1. Նարէ Պուրսալեան

 2. Գառնի Տէր Գալուստեան

 3. Քրիստին Տիլապազեան

 4. Վահագն Տուտագլեան

 5. Դրօ Տումանեան

 6. Արփի Գազանճեան

 7. Սարին Գէորգեան

 8. Արցախ-Համօ Խօշեան

 9. Քարլա Մկրտիչեան

 10. Գետակ Մեթլեան

 11. Դալար Փալազեան

 12. Պօղոս Սարգիսեան

 13. Նարէ Սթամպուլեան

 14. Արին Թասլաքեան

Go to top