2010-ական Թուականներու Ուսուցչակազմներու Անուանացանկներ

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Խաչիկ Գառնէշեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ցոլակ Հերկելեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորճ Մաալուֆ
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Ժոզէֆ Հատատ
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Ալին Տումանեան
 • Միշլին Հապէշեան
 • Գարոլ Գազանճեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Լուսիկ Տէր Գալուստեան

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Խաչիկ Գառնէշեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ցոլակ Հերկելեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորճ Մաալուֆ
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Ժոզէֆ Հատատ
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Ալին Տումանեան
 • Միշլիմ Հապէշեան
 • Գարոլ Գազանճեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Լուսիկ Տէր Գալուստեան
Go to top