2000-ական Թուականներու Ուսուցչակազմներու Անուանացանկներ

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Խաչիկ Գառնէշեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Պետիկ Փանոսեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորճ Մաալուֆ
 • Ժոզէֆ Հատատ
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Լուսիկ Տէր Գալուստեան
 • Միշլին  Հապէշեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Ալին Տումանեան
 • Գարոլ Գազանճեան

Տնօրէն՝ Պրն Սահակ Անտէքեան

 • Եսայի Հաւաթեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Վաչէ ժամկոչեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Լիզա Սըգայեան
 • Տիքրանուհի Քիւսպէկեան
 • Թամար Հերկելեան
 • Տիալա Խադիպ
 • Տիա Լագիս
 • Ռիթա Հարիա
 • Էլէն Ապուրըժէյլի
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Տաղտ Գժտրեան

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Պետիկ Փանոսեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորճ Մաալուֆ
 • Ժոզէֆ Հատատ
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Տանիա Հինտի
 • Միշլին Հապէշեան
 • Մարիա Տուզմանեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Ալին Տումանեան
 • Գարոլ Գազանճեան

Տնօրէն՝ Պրն. Սահակ Անտէքեան

 • Եսայի Հաւաթեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Վաչէ Ժամկոչեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Դաւիթ Գարայեան
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Տիքրանուհի Քիւսպէկեան
 • Թամար Հերկելեան
 • Տիալա Խադիպ
 • Տիա Լագիս
 • Էլէն Ապուրըժէյլի
 • Տաղըտ Գժտրեան
 • Նաժուա Մատարանի
 • Ղատա Թաթինեան

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Պետիկ Փանոսեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորք Մաալուֆ
 • Լիզա Սըգայեան
 • Ղատա Թաթինեան
 • Էլէն Ապուրըժէյլի
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Տանիա Հինտի
 • Եօլա Ապուրըժէյլի
 • Գարոլ Գէօհիւլեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Ալին Տումանեան

Տնօրէն՝ Պրն. Հայկ Տէր Պետրոսեան

 • Եսայի Հաւաթեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ղաթէֆ Հաքիմ
 • Արամ Ադամեան
 • Վաչէ Ժամկոչեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Միհրան Աշգարեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Դաւիթ Գարայեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Օմար Տահուգ
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Ղատա Թաթինեան
 • Տիքրանուհի Քիւսպէկեան
 • Նաժուա Մատարանի

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Պետիկ Փանոսեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Լիզա Սըգայեան
 • Ղատա Թաթինեան
 • Էլէն Ապուրըժէյլի
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Տաղտ Գժտրեան
 • Տանիա Հինտի
 • Եօլա Ապուրըժէյլի
 • Ալին Տումանեան

Տնօրէն՝ Պրն. Հրակ Սթամպուլեան

 • Եսայի Հաւաթեան
 • Խալի Սուէյտ
 • Ալի Հալապի
 • Վաչէ ժամկոչեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Միհրան Աշգարեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Տոքթ.Խաժակ Այնթապեան
 • Տոքթ. Փանոս Թասլաքեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Ղուֆրան Մատարանի
 • Ղատա Թաթինեան

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Պետիկ Փանոսեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Լիզա Սըգայեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Ալին Տումանեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Ղատա Թաթինեան
 • Տաշտ Գժտրեան
 • Տանիա Հինտի
 • Եոլա Ապուրըժէյլի
 • Էլէն Ապուրըժէյլի

Տնօրէն՝ Պրն. Հրակ Սթամպուլեան

 • Եսայի Հաւաթեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Ալի Հալապի
 • Վաչէ Ժամկոչեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Պայծառ Թասլաքեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Ղատա Թաթինեան
 • Ղուֆրան Մատարանի
 • Թամար Հերկելեան
Go to top