1990-ական Թուականներու Ուսուցչակազմներու Անուանացանկներ

Տնօրէն՝ Պրն.Սարգիս Տէր Խաչատուրեան

 • Եսայի Հաւաթեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Ալի  Հալապի
 • Վաչէ Ժամկոչեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Փանոս Թասլաքեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Լենա Այնթապեան
 • Ղատա Թաթինեան

Տնօրէն՝ Տոքթ. Գասպար թաշճեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Ալի Հալապի
 • Գէորգ տէր Յովհաննէսեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Գէորգ Հաճեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Ֆրիտա Հաճեան
 • Նաժուա Խուրի
 • Ժիհատ Հատատ

Պատասխանատու՝ Պրն. Եսայի Հաւաթեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Ալի Հալապի
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսաեան
 • Վաչժէ Ժամկոչեան
 • Պերճ Պօշնաքեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Նաժուա Խուրի
 • Միրվէթ Քըրտի
 • Անի Խօշեան
 • Լենա Այնթապեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ֆիլիփ Ալեքսանտրոս
 • Ալի Հալապի
 • Մինաս Թէճիրեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Պայծառ Թասլաքեան
 • Նաժուա Խուրի
 • Ակաթ Հերկելեան

Պատասխանատու՝ Պրն. Եսայի Հաւաթեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Ալի ՀԱլապի
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Վաչէ Ժամկոչեան
 • Պէտրի Սալիպա
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Նաժուա Խուրի
 • Անի Խօշեան
 • Լենա Այնթապեան
 • Միրվէթ քըրտի

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ալի Հալապի
 • Ալի Արաժի
 • Մինաս Թէճիրեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Պայծառ Թասլաքեան

Տնօրէն՝ Պրն. Յարութիւն Մանճեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Ալի Հալապի
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Ժիհատ Հատատ
 • Նաուալ Մուրատ
 • Միրվէթ Քըրտի
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Յուշիկ Ադամեան
 • Նաժուա Խուրի
 • Անի Խօշեան
 • Հուրի Քիլէճեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ալի Հալապի
 • Լուսին քէլեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Ալի Արաժի
 • Նասէր Խալտիէ

Տնօրէն՝ Պրն. Յարութիւն Մանճեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Ալի Հալապի
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Ժիհատ Մաալուֆ
 • Ժիհատ Հատատ
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Նաժուա Խուրի
 • Յուշիկ Ադամեան
 • Ովսաննա Տէր Վարդանեան
 • Անի Խօշեան
 • Միհրան Աշգարեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալի Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Խաչիկ Սէպէեան
 • Յարութիւն Մանճեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Լուսին Քէլեան
 • Ալի Հալապի
Go to top