1970-ական Թուականներու Ուսուցչակազմներու Անուանացանկներ

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ ժըրէյսաթի
 • Խալի Սուէյտ
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Մուշեղ Գարագաշեան
 • Մունիր Ճէհա
 • Լուսին Քէլեան
 • Մարօ Մինասեան
 • Ճորճ Աբէլեան
 • Նապիհ Տըպըս

Տնօրէն՝ Պրն. Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Մովսէս Այնթապեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Կիրակոս Խօշեան
 • Վրոյր ֆրէնկեան
 • Ներսէս Ներսոյեան
 • Կարօ Սաղըրեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Զուարթ Աբրահամեան
 • Մարի« Գարագաշեան
 • Ճորճ Ազար
 • Ալպէր Խայյաթ
 • Մունիր Ճիհա
 • Ֆիլիփ Իսքէնտէրոս

Տնօրէն՝ Պրն. Մովէսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Մուշեղ Գարագաշեան
 • Մունիր Ճիհա
 • Լուսին Քէլեան
 • Մարօ Մինասեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Խալիլ Ազար
 • Սուլէյման Տըպըս

Տնօրէն՝ Պրն Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Մովսէս Այնթապեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Կիրակոս Խօշեան
 • Զաւէն Քարսիզեան
 • Վրոյր Ֆրէնկեան
 • Ալպէր Խայյաթ
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Ճորճ Ազար
 • Ֆիլիփ Իսքէնտէրոս
 • Սիլվա Աթթարեան
 • Մարի Գարագաշեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Մուշեղ Գարագաշեան
 • Նշան Տէր Գալուստեան
 • Մունիր Ճէհա
 • Ֆիլիփ Ալեքսանտրոս
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Զուարթ Աբրահամեան

Տնօրէն՝ պրն. Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Մովսէս Այնթապեան
 • Մարտիրոս Հերկելեան
 • Յակոբ Փանոսեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Վրոյր Ֆրէնկեան
 • Ճորճ Ազար
 • Կիրակոս Խօշեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Ալպէր Խայյաթ
 • Ֆիլիփ Իսքէնտէրոս
 • Մարի Գարագաշեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Ժան Պէլեան
 • Մարտիկ Ճանսըզեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Մուշեղ Գարագաշեան
 • Լուսին Քէլեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Պերճուհի Երկանեան
 • Հուրի Քիլէճեան

Տնօրէն՝ Պրն. Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Մովսէս Այնթապեան
 • Յակոբ Փանոսեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Մարտիրոս Հերկելեան
 • Լուսին Յովսէփեան
 • Մարի Գարագաշեան
 • Ալպէր Խայյաթ
 • Ճորճ Ազաէ
 • Ֆիլիփ Իսքէնտէրոս
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Կիրակոս Խօշեան
 • Ժան Պէլեան
 • Մարտիրոս Ճանսըզեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Մահմուտ Մուրատ
 • Լուսին Քէլեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Պերճուհի Երկանեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Մարօ Մինասեան

Տնօրէն՝ Պրն. Յովհաննէս Գարագաշեան

 • Մովսէս Այնթապեան
 • Յակոբ Փանոսեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ճորճ Ճորճոռեան
 • Մարի Գարագաշեան
 • Լուսին Յովսէփեան
 • Ալպէր Խայյաթ
 • Ժոզէֆ Ճըրէյսաթի
 • Վարուժան Հերկելեան
Go to top