«Յառաջ» վարժարանի հիմնադիր: Ան ծնած է Սեբաստիա: Շ. Միսաքեան եղած է ազգային գործիչ ու մեծ դերակատարութիւն ունեցած է «Պանք Օթոման»-ի գրաւման աշխատանքներուն մէջ, որուն պատճառով 1916-ին բանտարկուած է :Ան իր ամբողջ կեանքը նուիրած է իր ազգին ու ժողովուրդին՝ փորձելով նեցուկ կանգնիլ հայ կարօտեալին ու յատկապէս Հայ երիտասարդին, անոր առջեւ բանալով լայն հորիզոններ:

Go to top