2010-ական Թուականներու Շրջանաւարտներ

 1. Արփա Այնթապեան

 2. Սելա Պաթուզեան

 3. Գէորգ Չէքիճեան

 4. Հրակ Հանտեան

 5. Վիգի Քէնտիրճեան

 6. Արմիկ Քէշիշեան

 7. Մեղրի Քէշիշեան

 8. Ցոլեր Գէորգեան

 9. Նանոր Թասլաքեան

 10. Արփա Սեւան Թաշճեան

 11. Ժագ Չէքիճեան

 1. Վաչէ Տաղըլեան

 2. Իսկուկ Տումանեան

 3. Մարի-Ճոյս Գարակէօզեան

 4. Մարիա Փալազեան

 5. Փօլին Սագարեան

 6. Ալին Շաննաքեան

 7. Րաֆֆի Թասլաքեան

 8. Սարին Թօփալեան

Go to top