Այսօր՝ 16 Յունուար, 2014-ին «Գարակէօզեան» հաստատութեան կողմէ ատամնաբոյժ՝ Տոքթ. Խաժակ Այնթապլեան, այցելեց մեզ եւ քննեց նախակրթարանի աշակերտներուն ակռաները, եւ անոնց վրձին ու դեղ տրամադրելով թելադրեց հոգ տանիլ ակռաներուն:

Go to top