Ուսուցիչներ

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ալի Հալապի
 • Լուսին քէլեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Ալի Արաժի
 • Նասէր Խալտիէ

Տնօրէն՝Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Արամ Ադամեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Վարդգէս Խօշեան
 • Խաչիկ Սէպէեան
 • Լուսին Քէլեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալի Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Խաչիկ Սէպէեան
 • Յարութիւն Մանճեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Լուսին Քէլեան
 • Ալի Հալապի

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Մովսէս Գարագաշեան
 • Արամ Ադամեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Վարդգէս Խօշեան
 • Խաչիկ Սէպէեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Լուսին Քէլեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ ժըրէյսաթի
 • Մովսէս Գարագաշեան
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Արամ Ադամեան
 • Լուսին Քէլեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Յասմիկ Չափարեան
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Մովսէս Գարագաշեան
 • Արամ Ադամեան
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Խաչիկ Սէպէեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Լուսին Քէլեան
 • Եւա Թաշճեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալի Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Խաչիկ Սէպէեան
 • Յովհաննէս Թաշճեան
 • Ալի Հալապի
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Լուսին Քէլեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Մովսէս Գարագաշեան
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յարութիւն Մանճեան
 • Լուսին Քէլեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Խաչիկ Սէպէեան
 • Խալիլ Սուէյտ

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Ալի Հալապի
 • Լուսին Քէլեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Յասմիկ Թասլաքեան

Տնօրէն՝ Պրն. Մովսէս Այնթապեան

 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ժոզէֆ Ժըրէյսաթի
 • Խալիլ Սուէյտ
 • Մովսէս Գարագաշեան
 • Մունիր Ճէհա
 • Գէորգ Տէր Յովհաննէսեան
 • Եսայի Հաւաթեան
 • Հայկուհի Մախուլեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Լուսին Քէլեան
 • Յասմիկ Չափարեան
Go to top