Տնօրէն՝ Պրն Սահակ Անտէքեան

 • Եսայի Հաւաթեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Վաչէ ժամկոչեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Լիզա Սըգայեան
 • Տիքրանուհի Քիւսպէկեան
 • Թամար Հերկելեան
 • Տիալա Խադիպ
 • Տիա Լագիս
 • Ռիթա Հարիա
 • Էլէն Ապուրըժէյլի
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Տաղտ Գժտրեան
Go to top