Տնօրէն՝ Պրն. Սահակ Անտէքեան

 • Եսայի Հաւաթեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Վաչէ Ժամկոչեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Դաւիթ Գարայեան
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Տիքրանուհի Քիւսպէկեան
 • Թամար Հերկելեան
 • Տիալա Խադիպ
 • Տիա Լագիս
 • Էլէն Ապուրըժէյլի
 • Տաղըտ Գժտրեան
 • Նաժուա Մատարանի
 • Ղատա Թաթինեան
Go to top