Տնօրէն՝ Պրն. Հայկ Տէր Պետրոսեան

 • Եսայի Հաւաթեան
 • Կիրակոս Քիլէճեան
 • Ղաթէֆ Հաքիմ
 • Արամ Ադամեան
 • Վաչէ Ժամկոչեան
 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Միհրան Աշգարեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Դաւիթ Գարայեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Օմար Տահուգ
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Ղատա Թաթինեան
 • Տիքրանուհի Քիւսպէկեան
 • Նաժուա Մատարանի
Go to top