Ուսուցիչներ

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Խաչիկ Գառնէշեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ցոլակ Հերկելեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորճ Մաալուֆ
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Ժոզէֆ Հատատ
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Ալին Տումանեան
 • Միշլին Հապէշեան
 • Գարոլ Գազանճեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Լուսիկ Տէր Գալուստեան

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Խաչիկ Գառնէշեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Ցոլակ Հերկելեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորճ Մաալուֆ
 • Ֆէտի Մաալուֆ
 • Ժոզէֆ Հատատ
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Ալին Տումանեան
 • Միշլիմ Հապէշեան
 • Գարոլ Գազանճեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Լուսիկ Տէր Գալուստեան

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Պետիկ Փանոսեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորճ Մաալուֆ
 • Ժոզէֆ Հատատ
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Տանիա Հինտի
 • Միշլին Հապէշեան
 • Մարիա Տուզմանեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Ալին Տումանեան
 • Գարոլ Գազանճեան

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Խաչիկ Գառնէշեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Պետիկ Փանոսեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորճ Մաալուֆ
 • Ժոզէֆ Հատատ
 • Ղատա Թաթինեան
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Լուսիկ Տէր Գալուստեան
 • Միշլին  Հապէշեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Ալին Տումանեան
 • Գարոլ Գազանճեան

Տնօրէն՝ Պրն. Արմէն Թաշճեան

 • Րաֆֆի Գէորգեան
 • Մեսրոպ Քէնտիրճեան
 • Արամ Ադամեան
 • Յովհաննէս Խօշեան
 • Պետիկ Փանոսեան
 • Մահմուտ Սաֆիէ
 • Օմար Տահուգ
 • Ճորք Մաալուֆ
 • Լիզա Սըգայեան
 • Ղատա Թաթինեան
 • Էլէն Ապուրըժէյլի
 • Հուրի Քիլէճեան
 • Թամար Թասլաքեան
 • Տանիա Հինտի
 • Եօլա Ապուրըժէյլի
 • Գարոլ Գէօհիւլեան
 • Մանիշակ Տուզմանեան
 • Ալին Տումանեան
Go to top