Շրջանաւարտներ

 1. Սեւան Պալապանեան

 2. Դալար Քաղքէճեան

 3. Տիանա Գասամանեան

 4. Յովիկ Քէնտիրճեան

 5. Կարէն Քէօհիւլեան

 6. Ազատիկ Մալքճեան

 1. Թալին Սագարեան

 2. Թամար Քիւսպէկեան

 3. Սօսէ Թաշճեան

 1. Արփա Այնթապեան

 2. Սելա Պաթուզեան

 3. Գէորգ Չէքիճեան

 4. Հրակ Հանտեան

 5. Վիգի Քէնտիրճեան

 6. Արմիկ Քէշիշեան

 7. Մեղրի Քէշիշեան

 8. Ցոլեր Գէորգեան

 9. Նանոր Թասլաքեան

 10. Արփա Սեւան Թաշճեան

 11. Ժագ Չէքիճեան

 1. Պօղոս Տէր Ատուրեան

 2. Ցողիկ Հաւաթեան

 3. Ցողիկ Թաշճեան

 4. Ժագ Չափարեան

 5. Սիլվա Գէորգեան

 6. Սօսի Մանճեան

 7. Կիրակոս Սարգիսեան

 8. Նորա Չափարեան

 9. Յակոբ Այնթապեան

 10. Հրակ Սթամպուլեան

 11. Վարդուհի Այնթապեան

 1. Վաչէ Տաղըլեան

 2. Իսկուկ Տումանեան

 3. Մարի-Ճոյս Գարակէօզեան

 4. Մարիա Փալազեան

 5. Փօլին Սագարեան

 6. Ալին Շաննաքեան

 7. Րաֆֆի Թասլաքեան

 8. Սարին Թօփալեան

Go to top